Regulamin Sprzedawcy

  1. Niniejszy regulamin rozszerza Regulamin Platformy, Politykę Prywatności i inne zasady sprzedaży na platformie Szybki Kurs Maturalny zwanej dalej Platformą i dotyczy wszystkich podmiotów prawnych (zwanych dalej Klientami), które zamówią lub opłacą jakikolwiek produkt od CML GROUP Kamil Lesiuk zwanej dalej Sprzedawcą poprzez Platformę.
  2. Klientom przysługuje ustawowy termin na zwrot opłaconych produktów wynoszący 14 dni.
  3. Jeśli Klient, składając zamówienie, wyrazi zgodę na uruchomienie usługi przed terminem 14 dni, traci ww. ustawowe prawo zwrotu produktu.
  4. Sprzedawca udziela niezależnego od ustawy prawa zwrotu Klientom na wszystkie produkty zakupione od Sprzedawcy pod warunkiem zgłoszenia chęci otrzymania zwrotu za pośrednictwem konta, na które został zakupiony produkt, przez system prywatnych wiadomości na Platformie, w terminie do 30 kwietnia roku bieżącego, dla wszystkich produktów zakupionych pomiędzy 1 stycznia a 30 kwietnia roku bieżącego.